Skorstensrenovering och laga skorsten Lindesberg

Med våra specialkunskaper inom skorstenar och eldstäder, och de material med specialgarantier vi använder – hamnar du som kund i mycket trygga händer.

 

En murad skorsten åldras och skadas, och därmed blir den också både brandfarlig och benägen att läcka giftiga gaser. Tyvärr tror många fastighetsägare att skorstenen är säker och under uppsikt av sotaren – inget kan vara mer fel, eller bara delvis sant. Skador på murverket och rök – eller ventilationskanalerna är mycket vanligt – orsaken är att skorstenarna ofta är 50-150 år och aldrig har reparerats.

Idag testas också täthet av murade rökkanaler med ytterst förlåtande testmetoder som tillåter kraftiga läckage – som helt omkullkastar det gamla strikta täthetstänkandet som tidigare rådde i vårt land. Detta ökar risken för bränder och det kommer att öka kostnaden för renovering – då förfallet ofta hinner gå alldeles för långt.

I många år har vi reparerat skadade skorstenar och rökkanaler – vi använder idag helst böjbara insatsrör i syrafast rostfritt stål med 30 års materialgaranti som håller din skorsten tät och säker under generationer framöver. Som grädde på moset ingår också ett unikt försäkringsskydd i 10 år (läs mer på www.skorstenshantverkarna.se).

Alternativet till insatsrör är glidgjutning av kanalerna med keramisk godkänd tätningsmassa. Till skillnad mot många andra i skorstensrenoveringsbranschen jobbar vi aldrig med missvisande meterpriser – utan enbart offerter som är baserade på verkliga omständigheter, dvs ditt unika hus och din unika skorsten och de problem du vill att vi åtgärdar resulterar i en offert som sällan är lika för två olika hus.

 

Glidgjutning

Glidjutning innebär att man med ett keramiskt eldfast bruk putsar insidan av en skorstenspipa. Resultatet blir en hel och tät kanal som dessutom är mindre och har slätare väggar. Du får 10 års funktionsgaranti, med stabilare och starkare skiljeväggar talar det mesta till dess fördel.

Insatsrör

Insatsrör är en beprövad metod som ger goda resultat. Redan 1964 Sålde Nordiska Skorstensprodukter AB de första böjliga insatsrören och dessa är vår leverantör. Idag kan du få hela 30 års materialgaranti på stora delar av sortimentet.

Mura om

Oftast fungerar det helt utmärkt att endast glidgjuta eller sätta in ett insatsrör. Ibland händer det dock att skorstenen är i så pass dåligt skick att den bör muras om, helt eller delvis. I dessa fall brukar man försöka välja samma material som tidigare, t.ex. tegel och kalkbruk.

30 års materialgaranti

Gäller produkterna:

* Skorstenssytem Modulex
* Böjbara insatsrör NSP Superflex, Slätex
Ovalex, Ovalex DS, Cromaflex, Cromaflex SL